Wij zijn Claudia en Arjan Aarts en runnen samen een melkveebedrijf in Sprundel (NB).

De afgelopen jaren zijn we geinteresseerd geraakt in de ontwikkelingen omtrent de vrijloopstal. Omdat we zelf krap zaten in stalruimte hebben we begin 2009 een plan gemaakt voor de bouw van een nieuw type vrijloopstal. Deze is/wordt nu gerealiseerd in samenwerking met Booghal B.V. met ondersteuning vanuit een innovatiefonds van de EU (ELFPO). Binnen deze regeling staat het project geregistreerd als project 'Cabriostal'. Sinds september 2010 lopen de koeien in de nieuwe stal.

Ons bedrijf telt momenteel zo'n 150 melkkoeien en 130 stuks jongvee. Dit jaar hebben we 90 ha grond in gebruik, .

De stal is in eerste instantie bedoeld voor de huisvesting van droogstaand vee en drachtig jongvee. Op termijn zal de stal uitgebreid worden voor de huisvesting van melkvee.

 

 


In recent years we have become interested in the developments of the free housing barns. Because our barn capacity was utilised up to the maximum the last years,  early 2009 we made a plan for the construction of a new type of free housing barn. This was / is being realized in collaboration with Booghal BV with support from an innovation fund of the EU (ELFPO). Within this fund the project is registered as project 'Convertible Stable'. Since September 2010 the cows are using the new barn.

Our farm currently has approximately 130 dairy cows and 110 young stock. This year we have 66 hectares of land in use, 20 ha of maize, 46 ha of grassland.

The barn is intended primarily for the housing of dry cows and young stock. Eventually, the barn will be expanded for the housing of dairy cattle.